עוד בהיותי ילדה, אנטישמיות הייתה מילה די מדוברת בבית. היא הוזכרה לא מעט על ידי הורי כל אימת שהודיעו בחדשות על ראש מדינה שנקט בצעדים נגד ישראל או כל פעם שהם חוו יחס מנוכר שלילי מצד מי שזה לא יהיה – במידה והוא היה לא יהודי. מבחינתי, המושג הזה היה שייך להיסטוריה. לא חוויתי על בשרי מעולם יחס שלילי בגלל היותי יהודיה, ולא חשבתי שהתנכלות ליהודים בגלל דתם עדיין יכולה להתרחש כיום, במאה ה-21. 

כל זה היה נכון עד לאותו היום, בו שמעתי את ד"ר מיכאל ג'ונס, כומר קתולי חוקר דתות, מדבר על היהודים. לאחר שנרצחו 11 יהודים בבית כנסת בפיטסבורג בשנת 2018, ג'ונס טען שהיהודים הזמינו את האלימות שבוצעה נגדם. "ערערתם את הסדר המוסרי ועכשיו אל תתפלאו אם אנשים יתחילו לבצע את התוקפנות שלהם כלפיכם", הזהיר ג'ונס. "ואל תאשימו אותי."

בהמשך, בראיון אחר שנתן, אמר ש"אם היהודים ילכו לפי התורה, אז לא יהיו בעיות. היהודים מתמרדים נגד התורה. אלו הן תנועות מהפכניות, שהופכות את כל העולם. יש להם יותר כוח משאי פעם היה להם. יש להם כוח להרוס את התרבות, וזה יגרום בעיות." לדעתו, מאחורי כל המהפכות בעולם, הן הפוליטיות והן החברתיות – עומדים היהודים. שורש המהפכות שהם הביאו לעולם התחיל לדבריו בכך שלא קיבלו את ישו כמשיח ולא איפשרו להביא את השפעתו לעולם באופן התפתחותי טבעי. 

כשמנסים לעמוד על תפקיד עם ישראל מהמקורות היהודיים – כפי שמוסרים אותם המקובלים, מגיעים להסבר שיכול לשפוך אור על הציפיות של אומות העולם מעם ישראל ועל אכזבתם מהעובדה שהעם אינו ממלא את תפקידו. לדברי המקובלים, המפתח לעולם הטוב נמצא בספרי הקבלה והוא נסתר אפילו בתוך עם ישראל, שאינו יודע כלל על המפתח המצוי שם לשלום והרמוניה באנושות כולה. לדבריהם צריכים לפרסם את חכמת הקבלה, שהיא המפתח ליצירת החיבור בין בני אדם, בדרך של "ואהבת לרעך כמוך", מעל כל המחלוקות והקונפליקטים באנושות כולה. אומות העולם מצפות לזה מהעם היהודי – בתת מודע שלהם, ומאחר ואינם מקבלים את זה מאתנו, פורצת השנאה בצורת האנטישמיות."